Ólevendula BlogjaIdőkép doboz2016. május 25., szerda

Az iszlám csak eszköz egy magasabb szintű politikai játszmában | Magyar Idők

Az iszlám csak eszköz egy magasabb szintű politikai játszmában | Magyar Idők

2016. MÁJUS 25. SZERDA 16:58
MAGYAR DEMOKRATA

Európának vissza kell térnie keresztény gyökereihez, különben elvész. A helytállás pedig Isten parancsa a magyarok számára – nyilatkozta a Magyar Demokratának Márfi Gyula veszprémi érsek.


  • vallási és szellemi légüres tér alakult ki Európában
  • az iszlám eddig 270 millió embert pusztított el
  • Európa megszűnik, csak idő kérdése
  • Isten parancsa a magyarok számára
A katolikus pap azzal került a sajtó kereszttüzébe, hogy egy zártkörűnek hitt tanácskozáson a Nyugat migránspolitikáját bírálta. Ennek kapcsán a Magyar Demokrata című hetilap közöl beszélgetést szerdai számában Márfi Gyula veszprémi érsekkel. Az interjú középpontjában Európa további sorsa és a földrész meghódítására érkező migránsok témája szerepel.

AZ EURÓPAI EMBER GYENGE ÉS KISZOLGÁLTATOTT

Az érsek szerint az egyik fő baj, hogy
„Európában és elsősorban annak nyugati felén vallási és szellemi értelemben légüres tér alakult ki. (…) ez a hitéletben kialakult vákuum most elemi erővel szívja be az iszlámot.”
A lap felveti, hogy mostanában szélsőséges keresztényellenes megnyilvánulások is tapasztalhatók Európában, ilyenek például a karácsonyfák és ünnepek eltűntetése és visszaszorítása, vagy keresztény papok fürészelik le templomaikról a keresztet, hogy ne irritálják a muszlimokat.
Az érsek ezt megdöbbentőnek és nevetségesnek nevezte, hiszen a muszlimok is tisztelik Jézust, elismerik szűzi fogantatását, prófétának tekintik és megünneplik mennybemenetelét.
Kiemeli: az egységes Európa alapítói mind hívő keresztények voltak, keresztény Európát akartak. Később az erőszakos szekularizáció, az ultraliberális szemlélet ezt az elképzelést letörte. A hit elvesztésével, elhagyásával „gyengévé és kiszolgáltatottá tette magát az európai ember„ – véli Márfi Gyula.
Márfi Gyula
Forrás: MTI

AZ ISZLÁM LÉTEZÉSE ÓTA 270 MILLIÓ EMBERT PUSZTÍTOTT EL

Az interjút készítő Sinkovics Ferenc megemlíti, hogy a kereszténységet ma agresszióval, pedofíliával vádolják. Erre az érsek úr úgy reagál, hogy régi bűnei miatt a katolikus egyház nevében II. János Pál pápa bocsánatot kért. De, míg
„a kereszténység álozatait néhány ezerre tehetjük csupán, addig a nácizmus hatmillió, a kommunizmus százmillió, az iszlám pedig 270 millió embert pusztított el. A nácik faji, a kommunisták osztály, a muszlimok vallási alapon gyilkoltak.
Egyes kutatások szerint a dzsihád eddig 64 millió keresztényt ölt meg. „És még soha semmiért nem kért bocsánatot.”
Márfi Gyula hozzáteszi, hogy a pedofil bűncselekményeknek csak félszázaléka köthető keresztény papokhoz, de furcsa, hogy úgy tesz a világ, hogy ez más körökben nem fordul elő. Érdekes, hogy arról nem szólnak a filmek, hogy a „világ lakosságának csak 32 százaléka keresztény hitű, de az erőszakos cselekmények háromnegyed részében ők válnak áldozattá.”
Migráns ügyben a pápa nem tévedhetetlen, sőt…
Európa leigázása zajlik, még ha nem is fegyverekkel – hanem hittel. A muszlimok számára ez szent háborút jelent – nyilatkoztakorábban a veszprémi érsek.

EURÓPA MEGSZŰNIK. CSAK IDŐ KÉRDÉSE

A muszlim fenyegetésről szólva a veszprémi érsek elmondja, hogy ez részükről természetes, sőt a számukra meghatározott kötelességet teljesítik a dzsihád sikerre vitelével. És eközben minden eszköz megengedett, a kétszínűség is. Ahogy Mohamed is más színben tűnik fel Mekkában, mint Medinában, az előbbiben próféta és igehirdető, a másikban hadvezér. Ezért van az, hogy „az iszlám vallásban tapasztalható fejlődés az irgalmas Allahtól a bosszúálló Allah felé halad. A kereszténységben és a zsidóknál épp fordítva van, a bosszúálló Istentől az irgalmas Isten irányába haladunk.
Az európai integrációról szólva kijelentette, hogy „a muszlimok akarnak integrálni bennünket, végső soron uralni akarják az egész világot.” Minden országban, ahol a muszlimok többségbe kerültek fokozatosan megszűnt a kereszténység. Márfi Gyula szerint
„megszűnik Európa. Száz év alatt? Ötszáz év alatt? Csak ez a kérdés.”
A Szentatya még hisz abban, hogy meg lehet téríteni a muszlimokat a szeretet erejével. Elfelejti, hogy a megtérő muszlimokat saját környezetük öli meg – mondja a veszprémi érsek.

GALAMBOK KÖZÉ A RAGADOZÓ MADARAK

A kényszer betelepítésekről úgy vélekedik, hogy az elgondolás abszurdum és ellentmondásos, hiszen a szabad mozgás az Európai Unió egyik fő vívmánya, de bizonyos embereket helyhez kötnénk? „Az ultraliberális világ is önellentmondásban van. Toleranciát követel, miközben intoleranciát hív be Európába.”
„Helyt kell állnunk, ez Isten parancsa a magyarok számára.”
Nem akarom szentté avatni Orbán Viktort, „de kötelességünk támogatni őt magyarságunk és kereszténységünk megőrzésében.” – szögezi le az érsek.
A migrációnak nem okai, hanem céljai vannak
„Európában jelenleg mindenki azt hisz, amit akar, és általában senki nem hisz semmit. Ez ideális terep az iszlám számára, hogy bejöjjön.” –fogalmazott egy konferencián Márfi Gyula.
A liberálisok szerint keresztényi alapon kellene felebarátainkat, a migránsokat keblünkre ölelnünk veti fel a lap. Márfi Gyula szerint a liberálisok álszentek. Mert az igaz, hogy Jézus azt mondta, hogy legyetek szelídek, mint a galambok, de azt nem mondta, hogy hívjátok be a ragadozó madarakat a galambok közé.
A Szent Család sem azért érkezett Betlehembe, hogy elfoglalja – ellentétben a migránsokkal, akik el akarják foglalni Európát.
Az iszlám csak eszköz egy magasabb szintű politikai játszmában. Az Amerikát is irányító politikai-pénzügyi körök gyenge és alávetett Európát akarnak, és az európai liberálisok is ebben a folyamatban vélik megtalálni számításaikat – nyilatkozza a Magyar Demokratának Márfi Gyula.