Ólevendula BlogjaIdőkép doboz2015. május 19., kedd

[Égi Patróna] ENGESZTELÉS JÉZUS KÉRÉSÉRE SZŰZ MÁRIA a VILÁG GŐZELMES KIRÁLYNŐJE TISZTELETÉRE, VIRRASZTÁSSAL - Ima az Engesztelődésért - Az egész világra kiterjedő imaest indult - Szőnyi József: Ködfoltok a Pilisben - olevendula@gmail.com - Gmail

[Égi Patróna] ENGESZTELÉS JÉZUS KÉRÉSÉRE SZŰZ MÁRIA a VILÁG GŐZELMES KIRÁLYNŐJE TISZTELETÉRE, VIRRASZTÁSSAL -
'via Blog this'
ENGESZTELÉS JÉZUS KÉRÉSÉRE SZŰZ MÁRIA a VILÁG GŐZELMES KIRÁLYNŐJE TISZTELETÉRE, VIRRASZTÁSSAL
MAGYARORSZÁG és a VILÁG MEGMENTÉSÉÉRT
2015. május 1. péntek délutántól - május 2. szombat reggelig Helyszín: Pilisszántó Boldogasszony kápolna


Jézus: 
".... akarom és kívánom, hogy Szeplőtelen Anyámat az egész világ, mint Világ Győzelmes Királynőjét ismerje el. Ez az elismerés nyilvános legyen! 
Május elseje legyen Szeplőtelen Anyámnak, mint Világ Győzelmes Királynőjének szentelve." 
"Anyám országát egy jelzővel kívánom kitüntetni. Azzal, hogy nem csupán Mária országa, hanem Mária engesztelő országa legyen." 
"A magyar engesztelésért hajlandó vagyok könyörülni az egész világon." 
"....csakis az igazak engesztelése miatt tartom fönn a világot." 
"Engesztelés alatt elsősorban az életjavítást értem, ami abban áll: Aki eddig káromkodott, az dicsérjen engem, aki lopott, ne lopjon, aki felebarátját gyűlölte, az szeresse és tegyen jót vele, aki a testnek élt, éljen a léleknek, aki a többi parancsaimat elvetette, az tartsa meg azokat, mert csak így lesz teljes az engesztelés." 
Szűz Mária: 
"Ha imádkoztok, látni fogjátok, hogy a várt győzelmem hamarabb meghozza a világbékét, a földi paradicsom örömeit, mint ahogy gondoljátok. Bizalom, vég nélküli bizalom, gyermekeim!" 
"A pohár előzőleg betelőben volt, már túlcsordul. A végső figyelmeztetéseket kapjátok. Nagyon szeretlek benneteket és nem akarom, hogy elkárhozzatok. Imádkozzatok hozzánk őszintén, és teljesítjük kéréseiteket. Hozzatok több áldozatot. Gondoljatok Jézus kínszenvedéseire." 
"Engeszteljetek, engeszteljetek, engeszteljetek! Mert csak így lesztek méltók a kegyelemre." 
Mindszenty bíboros híres beszédrészlete: 
"Ha van (lesz) egymillió imádkozó magyar, én nem féltem a nemzetet." 


Pilisszántó: Boldogasszony kápolna
XII. Piusz pápa: 
1942-ben XII. Pius pápa ünnepélyesen elismerte a Szűz Anyát, mint "Anyánkat, a Világ Királynőjét. Felajánlotta számára az anyaszentegyházat és az egész emberiséget. 
Elrendelte a Világ Királynője ünnepének május 1-ét. 

A Világ Győzelmes Királynője
• Köszöntő, bevezető: Kovácsné Sós Enikő 
• Ének és imacsoport: 
Fellépéseket összekötő: Máriás énekek, imák, Világ Győzelmes Királynője Rózsafüzér 

Bíró Lajos: Ima a Boldogasszonyért c. ünnepi előadása 


Vesztergám Miklós: tárogató 


Szent mise: Esti gyetyafénynél harangszóra 
Jézus kérésének megvalósulásáért, a Szűz Anya tiszteletére Berszán Lajos atya Erdélyből, Gyimesfelsőlokról bemutatja: 
Az erdélyi népi hagyományra épülő szentségimádást (Oltáriszentségben megtestesült Krisztus előtti hódolat, ostya átváltoztatása) és szent misét áldozással. 


Virrasztás hazánkért 
Pilisszántói Boldogasszony kápolnában, a kivilágított Pilis keresztje alatt, imákkal, énekekkel. 


Napfelkelte várása 
Himnusszal a kápolna feletti Szent László kúpon, a Pilis szent hegyének oldalán. Trézsi forrásnál megtisztulás. 


Kérjük a kedves engesztelőket és látogatókat: 
Az esti szent misére és virrasztásra gondoskodjanak maguknak mécsesről, zseblámpáról, meleg ruházatról. 
Szükség esetén és lehetőség szerint: hálózsákról, plédről, esőkabátról, összecsukható kis székről, élelemről, ivóvízről, stb, ..... 
Megközelítés: 
Gépkocsival a 10-es úton, Pilisvörösvár központjánál elfordulva Pilisszántó felé, vagy Pilisszentkereszt irányából. 
Az Árpád hídtól távolsági busszal (820), kb. 50 perc a végállomásig. www.menetrendek.hu 
A hegy lábánál lévő parkolótól kb. 20 perc séta a Csillagösvényen keresztül a kápolnáig. 
Busz indulás május 1-én: 
Budapestről Pilisszántóra: 12.15-19.15-ig óránként és 16.45, 20.30, 22.15, 23.15 
Pilisszántóról Budapestre: 14.20-tól 18.20-ig óránként és 19.35, 20.35 
Későbbi időpontban a gépkocsival rendelkezőket kérjük, segítsék gyalogos engesztelő testvéreinket Budapestre szállításban. Köszönjük! 
A szent mise végét követően, ill. éjszaka azok a gyalogosok, akik nem virrasztanak, kérjék meg a gépkocsival érkezőket a visszautazásra. 
Kérjük és köszönjük adományaikat! 
Nemzeti Hírháló Egyesület
www.nemzetihirhalo.hu
elkülönített kápolna számla:
OTP: 11742245-20067436
(kérjük, írja rá az adományozó nevét!)
Külföldről:
IBAN: HU17 1174 2245 2006 7436 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB