Ólevendula BlogjaIdőkép doboz2017. július 29., szombat

Tomori Pál három ütközete - Mohács előtt

Egy elfelejtett és nem tanított fényes győzelem emlékére.

Mohács közvetlen előzményei :

1521. augusztus 28–29. Az eredetileg csupán 700 fő által védett Nándorfehérvár a túlerővel szembeni hősi küzdelemben 70 emberre olvadt legénysége, élén Oláh Balázs vice bánnal négyhetes vívás után szabad elvonulás fejé­ben megadja magát. Így a kulcsfontosságú vár az oszmánok birtokába kerül.
1523 tavaszán Szulejmán , Ibrahim nagyvezér vezetésével megindítja hadait Magyarország ellen. Szerencsére a magyar hírszerzés időben jelzi az előkészületeket.
Tomori Pál kalocsai érsek,alsó-magyarországi főkapitány,mintegy tízezer nehézlovas élén elindult Budáról Délvidékre. Ami kiegészül a végvidéki főúri bandériumokkal és Bárdy István udvari huszárkapitány könnyűlovas egységeivel. 
Tomori 1523 Augusztus 6 - án és 7 - én Nagyolaszi - Rednek - Szávaszentdemeter háromszögben három ütközetben szétveri a Ibrahim nagyvezír, Ferhád ruméliai pasa és Bali Nádorfehérvári bég Szerémséget pusztító hadait. ,
Megsemmisíti az átkelésüket biztosító szávai flottillát.
Bárdy István udvari huszárkapitány vezetésével a könnyűlovasság 8- án a megfutamodott és menekülő Ibrahim nagyvezér, Ferhád pasa és Bali bég embereit Szent Demeternél utoléri és a Szávába szorítja.
Korabeli írások szerint a törökök vesztesége 7 - 10 ezer, a magyaroké összesen körülbelül mindössze 600 fő volt.
Korabeli török források szerint a rendkívüli vereség és a nagy veszteség miatt Ibrahim nagy vezért csak a Szultán iránta tanúsított jóindulata és a családi kötelék mentette meg a selyemzsinórtól.
Sajnos ez volt az utolsó nagy győzelmünk. Mert utána jött 1526 - ban MOHÁCS !!!

Forrás: Nagymáté Miklós, valamint :
Fodor Pál, Magyarország és a török hódítás.
Hegyi Klára, Egy világbirodalom végvidékén.
Káldy-Nagy Gy. Szulejmán.
Hungarian Turcology, 1945–1974. H. G.Türkiye Tarihi.
(Nagymáté Miklós)